تالار افتخارات وقهرمانی

حمیدرضا حاتمی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201610قهرمانی جهانپروجوانانپومسهتیمیبرنز
220153قهرمانی آسیاچین تایپهنوجوانانپومسهتیمیبرنز
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.