تالار افتخارات وقهرمانی

داود عبدالرضایی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120144قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
220112قهرمانی دانشجویان جهانقزاقستانبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
320101قهرمانی دانشجویان جهاناماراتبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.