تالار افتخارات وقهرمانی

ذکیه مرادی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201725جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگانفرادیطلا
2201725جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگانفرادینقره
3201624جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگتیمیبرنز
4201624جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگانفرادیبرنز
5201624جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگانفرادیبرنز
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.