تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 9:22 ق.ظ

تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 9:22 ق.ظ

تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 9:22 ق.ظ

علی سلمانی

دسته بندی :تالار افتخارات وقهرمانی 6 جولای 2020 ایمان زیدی
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201823قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
220185قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهتیمیطلا
3201811قهرمانی جهانچین تایپهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
4201811قهرمانی جهانچین تایپهبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
520164قهرمانی آسیافیلیپینبزرگسالانپومسهتیمینقره
620164قهرمانی آسیافیلیپینبزرگسالانپومسهانفرادینقره
7201610قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
8201610قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهانفرادینقره
920143قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
1020143قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیطلا
1120138قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهتیمینقره
1220138قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
1320127قهرمانی جهانکلمبیابزرگسالانپومسهانفرادینقره
1420127قهرمانی جهانکلمبیابزرگسالانپومسهتیمیطلا
1520122قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهانفرادینقره
1620122قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهتیمیطلا
1720116قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
1820101قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
1920094قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهتیمیبرنز
2020083قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهتیمیطلا
2120072قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
2220061قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
2320061قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهتیمینقره
ایمان زیدی

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help