تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 7:49 ب.ظ

تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 7:49 ب.ظ

تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 7:49 ب.ظ

علی شفیع زاده

دسته بندی :تالار افتخارات وقهرمانی 27 می 2020 ایمان زیدی
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگجوموکنقره
2201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگشکستن اجسامبرنز
ایمان زیدی

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help