تالار افتخارات وقهرمانی

علی نادعلی نجف آبادی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201610قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
220138قهرمانی جهاناندونزیجوانانپومسهتیمیبرنز
32012—-قهرمانی دانشجویان جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
420122قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
520117قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
6201126المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچینجوانانپومسهانفرادیبرنز
720105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادینقره
82010—-قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیابزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
920101قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانتیمیطلا
102010—-قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیابزرگسالانپومسهتیمینقره
1120105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
12200925المپیاد دانشجویی-یونیورسیادصربستانبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
1320094قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهانفرادینقره
1420083قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهتیمیطلا
1520072قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهتیمینقره
1620061قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهتیمی نقره
1720061قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.