علی نادعلی نجف آبادی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
۱۲۰۱۶۱۰قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۲۲۰۱۳۸قهرمانی جهاناندونزیجوانانپومسهتیمیبرنز
۳۲۰۱۲—-قهرمانی دانشجویان جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۴۲۰۱۲۲قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۵۲۰۱۱۷قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۶۲۰۱۱۲۶المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچینجوانانپومسهانفرادیبرنز
۷۲۰۱۰۵قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۸۲۰۱۰—-قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیابزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۹۲۰۱۰۱قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانتیمیطلا
۱۰۲۰۱۰—-قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیابزرگسالانپومسهتیمینقره
۱۱۲۰۱۰۵قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۱۲۲۰۰۹۲۵المپیاد دانشجویی-یونیورسیادصربستانبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۱۳۲۰۰۹۴قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهانفرادینقره
۱۴۲۰۰۸۳قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهتیمیطلا
۱۵۲۰۰۷۲قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهتیمینقره
۱۶۲۰۰۶۱قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهتیمی نقره
۱۷۲۰۰۶۱قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *