اصفهان

مسابقات دانشجویان منطقه ۴ کشوری دانشگاه های آزاد در دو بخش دختران و پسران به میزبانی دانشگاه آزاد شهرضا برگزار شد

مسابقات انتخابی دانشجویان دانشگاه های آزاد منطقه چهار کشوری با همکاری هیات تکواندو شهرستان شهرضا و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با حضور تیم های دانشگاه های خوراسگان،یزد،چهارمحال و بختیاری،نجف آباد ،فلاورجان،کاشان،شهرضا وخمینی شهر در دو بخش آقایان و بانوان مورخ  ۲۹ تیرماه برگزار گردید.

شرح نتایج آقایان:

وزن اول
مقام اول علی سلیمانی دانشگاه نجف آباد
مقام دوم پوریا عرب مختاری دانشگاه شهرضا

وزن دوم
مقام اول سجاد مومنی دانشگاه نجف آباد
مقام دوم امیرحسین زارع دانشگاه یزد
مقام سوم علیرضا بهمنی دانشگاه خوراسگان

وزن سوم
مقام اول محمدنادریان دانشگاه شهرضا
مقام دوم حسین غفوری دانشگاه خمینی شهر
مقام سوم محمد مظفری دانشگاه نجف آباد

وزن چهارم
مقام اول پوریا ربیعی دانشگاه خمینی شهر
مقام دوم امیر حسین هاشمی دانشگاه خوراسگان
مقام سوم محسن رجایی دانشگاه نجف آباد

وزن پنجم
مقام اول علیرضا مهاجری دانشگاه خوراسگان
مقام دوم سپهر عباسی دانشگاه نجف آباد
مقام سوم وحید زینلی دانشگاه شهرضا

وزن ششم
مقام اول مسیح تقیان دانشگاه نجف آباد
مقام دوم ابوالفضل لولاکی دانشگاه خوراسگان

وزن هفتم
مقام اول بهزاد امیری دانشگاه خوراسگان

وزن هشتم
مقام اول محمد اشرفی دانشگاه نجف آباد

شرح نتایج بانوان

وزن اول
مقام اول عارفه عابدی دانشگاه نجف آباد
مقام دوم فائزه امیری دانشگاه یزد
مقام سوم عرفانه امیری دانشگاه خوراسگان
مقام سوم مشترک مائده رحمانی دانشگاه فلاورجان

وزن دوم
مقام اول نگار قیصری دانشگاه شهرکرد
مقام دوم هانیه قاسمی دانشگاه خوراسگان
مقام سوم فاطمه دهباشی دانشگاه نجف آباد
مقام سوم مشترک صبا عبدالهی دانشگاه کاشان

وزن سوم
مقام اول ستاره چابکی دانشگاه خوراسگان
مقام دوم نگاه قاسم زاده دانشگاه نجف آباد

وزن چهارم
مقام اول نادیا پاگیری دانشگاه خوراسگان
مقام دوم مریم محمدپور دانشگاه شهرکرد
مقام سوم فاطمه ناصری پور دانشگاه کاشان
مقام سوم مشترک منا حضرتی دانشگاه نجف آباد

وزن پنجم
مقام اول زهرا ابراهیمی دانشگاه خوراسگان
مقام دوم مهسا ابوالحسنی دانشگاه شهرکرد

وزن ششم
مقام اول زهرا وکیلی دانشگاه خوراسگان
مقام دوم فاطمه معتمدی دانشگاه نجف آباد
مقام سوم هاجر روح الهی دانشگاه خمینی شهر

وزن هفتم
مقام اول یلدا رنجبر دانشگاه خوراسگان
مقام دوم مریم مصطفائی دانشگاه نجف آباد
مقام سوم فاطمه قاضی دانشگاه کاشان

وزن هشتم
مقام اول محدثه جزینی دانشگاه نجف آباد
مقام دوم هانیه صابری دانشگاه کاشان
مقام سوم زهرا رهبری دانشگاه شهرضا

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.