تالار افتخارات وقهرمانی

مهسا صادقی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201729المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچین تایپهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
220175هنرهای رزمیترکمنستانبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
320162قهرمانی آسیافیلیپینبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
4201610قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
5201610قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
620132قهرمانی آسیااندونزینوجوانانپومسهتیمیطلا

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.