مهسا مردانی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
۱۲۰۱۴۳قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهتیمینقره
۲۲۰۱۳۸قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهتیمینقره
۳۲۰۱۳۸قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۴۲۰۱۳۳همبستگی کشورهای اسلامیاندونزی—–پومسهتیمیطلا
۵۲۰۱۳۳همبستگی کشورهای اسلامیاندونزی—–پومسهتیمیطلا
۶۲۰۱۲۲قهرمانی دانشجویان جهانکره جنوبیجوانانپومسهانفرادینقره
۷۲۰۱۱۲۶المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچینبزرگسالانپومسهتیمینقره
۸۲۰۱۱۲۶المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچینبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۹۲۰۱۱۶قهرمانی جهان روسیهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۱۰۲۰۱۰۱قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیاجوانانپومسهانفرادیبرنز
۱۱۲۰۱۰۱قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیاجوانانپومسهتیمینقره
۱۲۲۰۱۰۵قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۱۳۲۰۱۰۵قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمینقره
۱۴۲۰۱۰۱قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
۱۵۲۰۰۹۴قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهانفرادینقره
۱۶۲۰۰۸۳قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *