تالار افتخارات وقهرمانی

مهسا مردانی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120143قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهتیمینقره
220138قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهتیمینقره
320138قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
420133همبستگی کشورهای اسلامیاندونزی—–پومسهتیمیطلا
520133همبستگی کشورهای اسلامیاندونزی—–پومسهتیمیطلا
620122قهرمانی دانشجویان جهانکره جنوبیجوانانپومسهانفرادینقره
7201126المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچینبزرگسالانپومسهتیمینقره
8201126المپیاد دانشجویی-یونیورسیادچینبزرگسالانپومسهانفرادینقره
920116قهرمانی جهان روسیهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
1020101قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیاجوانانپومسهانفرادیبرنز
1120101قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیاجوانانپومسهتیمینقره
1220105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادینقره
1320105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمینقره
1420101قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
1520094قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهانفرادینقره
1620083قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.