تکواندو, دسته بندی نشده, سازمان لیگ

نتایج بروز هفته آخر مسابقات لیگ کیوروگی نوجوانان استان اصفهان

هفته دوم

هیات تکواندو خمینی شهر 3 _ 7 آتیه پرندیس

آکادمی تکواندو کیان 4 _ 6 پارس شهرضا

هفته سوم

هیات تکواندو خمینی شهر 3 _. 7 پارس شهرضا

آتیه پرندیس 5 _. 5 آکادمی تکواندو کیان

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان

با پایان یافتن رقابت های امروز

تیم پارس شهرضا به مقام اول

تیم آتیه پرندیس زنده یاد مهران نصر به مقام دوم

تیم هیات تکواندو شهرستان خمینی شهر به مقام سوم

و تیم آکادمی کیان به مقام چهارم دست یافتند .

روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.