دسته بندی نشده

نتایج دور رفت لیگ هانمادانگ بانوان استان اصفهان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان، دور رفت سومین دوره لیگ هانمادانگ استان در بخش بانوان در روز جمعه ۱ اسفندماه در خانه تکواندو برگزار شد.

نتایج کسب شده تا پایان دور رفت به شرح ذیل است:

کمربند سبز و آبی

تیویوپ چاگی

زیر12سال

1-مهرسا شریفی 1.70 امتیاز

2-فاطمه سعیدی 1.60 امتیاز

3-یاسمین رحیمی 1.50 امتیاز

4-یاسمن شجاعی 1.40 امتیاز

5-حدیث رهنما 1.40 امتیاز

6-مبینا جعفری 1.30 امتیز

7-فاطمه زهرا شهرآشوب 1.30 امتیاز

8-ریحانه هخدا 1.10 امتیاز

9-ثنا دهقانی 1.10 امتیاز

10-ثنا صالحی 1.10 امتیاز

12تا14سال

1-نازنین رحیمی 1.65 امتیاز

2-زهرا بکرانی 1.65 امتیاز

3-فاطمه نظری 1.60 امتیاز

4-نگین مرادی 1.50 امتیاز

15تا17سال

1-مریم السادات اسحاقی 1.70 امتیاز

2-مهدیه سادات طاهری 1.60 امتیاز

3-فاطمه مسجدی 1.10 امتیاز

18تا30 سال

1-فاطمه غلامی 1.80 امتیاز

2-فاطمه زهرا هاشم زاده 1.70 امتیاز

نوپی چاگی

زیر12سال

1-زینب چراغ سپهر 1.90 امتیاز

2-فاطمه زهرا شهرآشوب 1.85 امتیاز

3-مهسا کاظمی 1.80 امتیاز

4-نرجس دهخدا 1.50 امتیاز

5-فاطمه حمیدپور 1.50 امتیاز

6-فاطمه سعیدی 1.50 امتیاز

7-هستی رضایی 1.50 امتیاز

8-ثنا صالحی 1.40 امتیاز

12تا14سال

1-فاطمه نظری 2.05 امتیاز

2-نازنین رحیمی 1.95 امتیاز

3-زهرا بکرانی 1.90 امتیاز

4-نگین دهخدا 1.80 امتیز

5-نرگس منصوری 1.80 امتیاز

15تا17سال

1-مرضیه سادات موسوی 2 امتیاز

2-مریم السادات اسحاقی 1.95 امتیاز

3-فاطمه مسجدی 1.90 امتیاز

4-فاطمه ترازی 1.80 امتیاز

5-الناز نجفی 1.80 امتیاز

بالای 18 سال

1-حنیفه عسکرزاده 2.05 امتیاز

2-فاطمه زهرا هاشم زاده 1.70 امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر12سال

1-فاطمه زهرا حاجی صادقیان 12 امتیاز

2-حدیث رهنما 7 امتیاز

3-ریحانه دهخدا 4 امتیاز

12تا14سال

1-فاطمه نظری 14 امتیاز

2-نگین مرادی 9 امتیاز

3-زهرا ابراهیمی 2 امتیاز

مومدولیوباندا دولیو رکوردی

1-نازنین زهرا چترایی 14 امتیاز

2-مهرسا شریفی 14 امتیاز

3- ثنا ترکی 10 امتیاز

4-نرجس دهخدا 9 امتیاز

کمربند قرمز و مشکی

تیویوپ چاگی

زیر12 سال

1-محدثه سلطانی 1.50 امتیاز

2-کیاناز قربانی 1.20 امتیاز

12تا14سال

1-آیلا قدیری 2.30 امتیاز

2-فاطمه بیاتی 2.20 امتیاز

3-ریحانه اعرابی 1.45 امتیاز

4-ستایش کردستی 1.40 امتیاز

5-فاطمه اسحاقی 1.20 امتیاز

15تا17سال

1-زهرا خاموشی 3 امتیاز

2-مبینا محسنی 2.90 امتیاز

3-الناز خداپرست 2.80 امتیاز

4-مریم نبی 2.30 امتیاز

5-فاطمه شیروی 2.30 امتیاز

6-درسا محمدپور 1.50 امتیاز

7-زهرا محمدی 1.50 امتیاز

بالای 18سال

1-فاطمه زهرا قاسمی 2.90 امتیاز

2-شکیبا هاشمیان نژاد 2.80 امتیاز

3-شکوفه هاشمیان نژاد 2.80 امتیاز

4-هانیه قاسمی 2.70 امتیاز

5-زهرا قدیری 1.90 امتیاز

6-سمیرا جعفری 1.50 امتیاز

7-مینوسادات شهشهانی 1.50 امتیاز

8-فاطمه نمازی 1.50 امتیاز

نوپی آپ چاگی

زیر12 سال

1-مریم بکرانی 1.85 امتیاز

2-مریم سادات سکوت 1.80 امتیاز

3-مریم رحمتی 1.75 امتیاز

4-کیاناز قربانی 1.65 امتیاز

5-نگین اعرابی 1.60 امتیاز

6-الهه بکرانی 1.50 امتیاز

7-یگانه محمدی 1.50 امتیاز

8-مریم دهقانی 1.50 امتیاز

9-فاطمه حسنا کیانی 1.50 امتیاز

12تا14 سال

1-آرمیتا باباصفری 2.10 امتیاز

2-ستایش سهرابی 2.10 امتیاز

3-زهرا صاحبی 2.05 امتیاز

4-سحر کریمی 2.05 امتیاز

5-ستایش کردستی 2 امتیاز

6-مبینا فرهمند 2 امتیاز

7-گلاویژ ناصری پور 1.95 امتیاز

8-غزل بنازاده 1.90 امتیاز

9-مائده حاجی خانی 1.90 امتیاز

10-نرگس محنت کش 1.90 امتیاز

11-حانیه اسماعیلی 1.85 امتیاز

12-سحر عبدی 1.80 امتیاز

13-تانیا تیموری 1.80 امتیاز

14-مبینا عباسی 1.80 امتیاز

15تا17 سال

1-الناز خداپرست 2.30 امتیاز

2-زهرا خاموشی 2.20 امتیاز

3-فاطمه زهرا عابدی 2.20 امتیاز

4-مینا محمدی 2.20 امتیاز

5-مبینا مرادی 2.15 امتیاز

6-زهرا آزادی 2.10 امتیاز

7-درسا محمدپور 2 امتیاز

8-مبینا مسعودیان 1.95 امتیاز

9-فاطمه قوام پور 1.95 امتیاز

18تا30سال

1-خدیجه عرب 2 امتیاز

مومدولیوباندا دولیو رکوردی

زیر12 سال

1-ستایش ابراهیمی 17 امتیاز

12تا14 سال

1-فاطمه نادی 15 امتیاز

2-فاطمه احمدی 7 امتیاز

15تا17 سال

1-الهام امینی 16 امتیاز

2-مریم نبی 14 امتیاز

18تا30 سال

1-شکوفه هاشمیان نژاد 14 امتیاز

2-هاجر زارع 13 امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر12 سال

1-ستایش ابراهیمی 13 امتیاز

2-فاطمه حسنا کیانی 10 امتیاز

12تا14 سال

1-مائده حاجی خانی 20 امتیاز

2-فاطمه احمدی 15 امتیاز

3-محدثه طاهری 15 امتیاز

15تا17 سال

1-میترا اسدی 17 امتیاز

2-مریم نبی 17 امتیاز

3-مهدیه منصوری 12 امتیاز

4-زهرا محمدی 11 امتیاز

5-ستایش محمدی 9 امتیاز

18تا30 سال

1-معصومه لطفی 17 امتیاز

2-شکوفه هاشمیان نژاد 13 امتیاز

3-زهرا رفیعی 12 امتیاز

4-مهدیه هاشمی 9 امتیاز

5-هاجر زارع 5 امتیاز

تیم نمایش

1-فلاورجان الف 72.5 امتیاز

2-نجف آباد 43.5 امتیاز

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.