نفرات برتر دومین دوره مسابقات هانمادانگ شهرستان کاشان معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان کاشان دومین مسابقات هانمادانگ شهرستان کاشان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند

اسامی نفرات برتر

رشته رکوردی موم دلیو

رده سنی:زیر٩سال
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-یاسین محمدی-آینده سازان
٢-نیما مظفری زاده-جوانه ایرانیان
رده کمربندی: مشکی
١-پارسا رحمانی-جوانه ایرانیان


رده سنی:١٠تا١٢سال
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-امیرعلی ساداتی-صالحین
٢-سیدمحمدطاها سیدی-آینده سازان
٣-امیرحسین سلیمانی-پردیس – سیدمحمدامین هاشمی-پردیس
رده کمربندی: مشکی:
١-محمد گلچهرگان-اساطیر
٢-امیرمحمد نزاری-جوانه ایرانیان
٢-طاها برزگر-اساطیر

رده سنی:١٣تا١۵سال
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-علیرضا سلیمانی-پردیس
رده کمربندی: مشکی
١-امیرحسین حالجی-جوانه ایرانیان
٢-محمد حسین زاده-جوانه ایرانیان
٣-سیدمحمدحسین کریمی-اساطیر

رشته_ رکوردی_ تعادلی


رده سنی:زیر٩سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-امیرعلی وفانی-صالحین
٢-آرمان زهره-صالحین
٣-امیرمحمد احمدی-نخل و الهیار سیدی-پدیده
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-سپنتا پدرام فر-آینده سازان
٢-محمدحسین پورقدرت-نخل
٣-عرفان خیرخواه-آینده سازان و امیرمهدی معصومی-صالحین


رده سنی:١٠تا١٢سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-پویا سهیلی شاد-پرشین
٢-سیدعلی رضوی-صالحین
٣-یاسین اکبری-پرشین و امیرحسین عزیزالهی-آینده سازان
رده کمربندی: آبی قرمز
١-رضا نوبخت-جوانه ایرانیان
٢-امیرحسین نیافر-انقلاب
٣-علیرضا خدابنده-پدیده و معین گلکار-نخل
رده کمربندی: مشکی:
١-رضا نظری -جوانه ایرانیان
٢-مهدی رحیمی-آینده سازان
٣-محمدمهدی منصوری-انقالب و طاها برزگر-اساطیر

رده سنی:١٣تا١۵سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-محمدقربانی-پرشین
رده کمربندی:آبی و قرمز
١-محمدحسین اسماعیل زاده-نوین
رده کمربندی: مشکی
١-سیدمهدی طباطبایی-جوانه ایرانیان
٢-صالح محمدی-جوانه ایرانیان
٣-محمدفالح-انقلاب-سوم


رده سنی:١۶تا١٨سال
رده کمربندی: مشکی
١-خداداد رحمانی-انقلاب


رده سنی:١٩+سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-جابر جعفری-آینده سازان
رده کمربندی: مشکی
١-علیرضا رحمانی-انقلاب


رشته رکوردی

رده سنی:زیر٩سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-علی کیانی-جوانه ایرانیان
٢-امیرعلی صالحی-انقلاب
٣-امیرعلی وفایی-صالحین و محمدسجاد شادی-اساطیر
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-محمدیاسین زاهدی-جوانه ایرانیان
٢-سپنتا پدرام فر-آینده سازان
٣-سیدمحمد موسوی-جوانه ایرانیان و عرفان خیرخواه-آینده سازان
رده کمربندی: مشکی
١-پارسا رحمانی-جوانه ایرانیان


رده سنی:١٠تا١٢سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-پویا سهیلی شاد-پرشین
٢-امیرحسین عزیزالهی-آینده سازان
٣-علیرضا رضازاده-پرشین و امیرمحمد کیانی-جوانه ایرانیان

رده کمربندی: آبی و قرمز
١-طاها اسکندری-صالحین
٢-امیرحسین حمیدی-جوانه ایرانیان
٣-امیرحسین خیراندیش-اساطیر و امیرعلی شیرازی-آینده سازان
رده کمربندی: مشکی
١-امیرمحمد نزاری-جوانه ایرانیان
٢-محمدمهدی منصوری-انقلاب
٣-محمدصادق علی حسینی-نخل و مهدی رحیمی-آینده سازان


رده سنی:١٣تا١۵سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-محمد قربانی-پرشین
٢-مهدی علی مرادی-اساطیر
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-محمدصادق عامری-جوانه ایرانیان
٢-محمدحسین قاسمی-آینده سازان
٣-محمدرضا حسام-آینده سازان و نیما حسنوند-انقلاب
رده کمربندی: مشکی
١-سیدمهدی طباطبایی-جوانه ایرانیان
٢-محمد حسین زاده-جوانه ایرانیان
٣-رضاعلی حلوایی-اساطیر و سیدمحمدحسین کریمی-اساطیر


رده سنی:١۶تا١٨سال
رده کمربندی: مشکی
١-محمدحسین شعبانی-انقلاب
٢-خداداد رحمانی-انقلاب


رده سنی:١٩+سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-جابر جعفری-آینده سازان
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-سیدحسین فاطمی تبار-آینده سازان
رده کمربندی مشکی
١-علیرضا رحمانی-انقلاب
٢-محمدحسن هاشمیان-انقلاب
٣-محمدجواد هاشمیان-انقلاب


رشته جوموک

رده سنی:١٠تا١٢سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-دانیال مقدم نیا-پرشین
٢-محمدطاها زراعتی-نخل
٣-امیرمحمد زارعی-نخل و سعید دوست رضا-صالحین
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-آریا اعتمادی-آینده سازان
٢-امیرعباس سبزیان-آینده سازان
٣-آرتین کریمشاهی-آینده سازان
۴-محمدایمان اخوان-آینده سازان
رده کمربندی: مشکی
١-رضا توحیدی-اساطیر
٢-امین هادیان مقدم-اساطیر
٣-طاها برزگر-اساطیر و محمدمهدی منصوری-انقلاب


رده سنی:١٣تا١۵سال
رده کمربندی: زیرسبز
١-مهدی علی مرادی-اساطیر
٢-علیرضا سعادتی فر-پدیده
٣-محمدقربانی-پرشین
رده کمربندی: آبی و قرمز
١-نیما حسنوند-انقلاب
٢-محمدمتین منصوری-آینده سازان
٢-محمدرضا حسام-آینده سازان
٣-محمدحسین قاسمی-آینده سازان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *