نتایج دور رفت لیگ هانمادانگ آقایان استان اصفهان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان، دور رفت سومین دوره لیگ هانمادانگ استان در بخش آقایان در روز جمعه ۱ اسفندماه در خانه تکواندو برگزار شد.

نتایج کسب شده تا پایان دور رفت به شرح ذیل است:

کمربند سبز و آبی

تیویوپ چاگی

زیر۱۲سال

۱-حسین فیض الهی ۱.۵۰ امتیاز

۲-حسین محمدی ۱.۴۰ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-امیرعلی عباسی ۱.۹۰ امتیاز

۱۵تا۱۷سال

۱-علی صفری ۳.۲۰ امتیاز

نوپی چاگی

زیر۱۲سال

۱-امیرعباس محمودی ۱.۷۱ امتیاز

۲-حسین نادی ۱.۷۰ امتیاز

۳-حسین محمدی ۱.۵۰ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-حسین نبوی ۲.۴۰ امتیاز

۲-امیرمحمد استکی ۲.۱۰ امتیاز

۳-امیرعلی عباسی ۱.۸۰ امتیاز

۱۵تا۱۷سال

۱-علی صفری ۲.۴۰ امتیاز

۲-سهیل زمانی ۲.۳۵ امتیاز

۳-رضا نبوی ۲.۲۰ امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر۱۲سال

۱-حسین نادی ۲۰ امتیاز

۲-حسین فیض الهی ۱۴ امتیاز

۳-امیرعباس محمودی ۱۴ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-محمدجواد عباسی ۱۴ امتیاز

۲-محمدرضا لطفی ۱۲ امتیاز

کمربند قرمز و مشکی

تیویوپ چاگی

زیر۱۲ سال

۱-محمد یبلویی ۳ امتیاز

۲-علی اکبر طالبی ۳ امتیاز

۳-امیرمحمد متولی ۲ امتیاز

۴-محمد طالبی ۲ امتیاز

۵-حسین یبلویی ۲ امتیاز

۶-امیرحافظ یبلویی ۱.۹۰ امتیاز

۷-ابوالفضل درویشی ۱.۹۰ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-امیرمحمد بهرامی ۳.۸۰ امتیاز

۲-رضا یبلویی ۳.۵۰ امتیاز

۳-امیرمحمد براتی ۳.۳۰ امتیاز

۴-ابوالفضل خدادادی ۳.۳۰ امتیاز

۵-امیرمحمد یبلویی ۳ امتیاز

۶-امیرحسین زارع ۳ امتیاز

۷-فرهاد کشاورز ۳ امتیاز

۸-امیرمهدی یونسی ۲.۸۵ امتیاز

۹-محمدرضا متولی ۲.۸۰ امتیاز

۱۰-ابوالفضل خدادادی ۲.۵۰ امتیاز

۱۱-کیارش سعدیان ۲.۵۰ امتیاز

۱۲-مسیح زارع ۲.۵۰ امتیاز

۱۳-محمدعرفان کشاورز ۲.۵۰ امتیاز

۱۴-محمد اسمعیلی ۲.۵۰ امتیاز

۱۵-علیرضا یبلویی ۲.۵۰ امتیاز

۱۶-میلاد زارع ۲.۵۰ امتیاز

۱۷-محمدامین جزایری ۲.۵۰ امتیاز

۱۸-ابوالفضل مرادی ۲ امتیاز

۱۵تا۱۷سال

۱-مهدی باقری ۴.۱۰ امتیاز

۲-ابوالفضل جعفری ۴ امتیاز

۳-محمد احمدی ۴ امتیاز

۴-احمدرضا احمدی ۴ امتیاز

۵-محسن اسماعیل زاده ۳.۸۰ امتیاز

۶-محمدرضا وکیلی ۳.۸۰ امتیاز

۷-حسن امینی ۳.۵۰ امتیاز

۸-مهدی یبلویی ۳.۵۰ امتیاز

۹-محمد باقری ۳.۵۰ امتیاز

۱۰-محمدمعین کریمی ۳.۲۰ امتیاز

۱۱-اسماعیل قندادی ۲.۸۰ امتیاز

۱۲-محمدرضا حسینی ۲.۷۰ امتیاز

بالای ۱۸سال

۱-صالح معلم ۳.۸۰ امتیاز

۲-مجید شاه مرادی ۳.۵۰ امتیاز

۴- مهدی جوازی ۳.۵۰ امتیاز

۳-مهدی عنبر ۳.۴۰ امتیاز

نوپی آپ چاگی

زیر۱۲ سال

۱-امین حیدری ۲.۶۰ امتیاز

۲-مهدی باقری ۲.۵۰ امتیاز

۳-محمد ملتی ۲.۵۰ امتیاز

۴-مرتضی نقدی ۱.۹۵ امتیاز

۵-صدرا اصلانی ۱.۹۰ امتیاز

۶-امیرعلی محرابی ۱.۹۰ امتیاز

۷-عباس مرادی ۱.۹۰ امتیاز

۸-ابوالفضل طالبی ۱.۹۰ امتیاز

۹-سیدعلی معین الدینی ۱.۸۰ امتیاز

۱۰-امیرحسین طالبی ۱.۷۰ امتیاز

۱۲تا۱۴ سال

۱-سجاد نیک نظر ۲.۳۰ امتیاز

۲-نیما یبلویی ۲.۲۵ امتیاز

۳-پرهام عباسی ۲.۲۰ امتیاز

۴-رضا یبلویی ۲.۲۰ امتیاز

۵-علی هاشمی ۲.۱۵ امتیاز

۶-محمدرضا سلمانی ۲.۱۰ امتیاز

۷-اعلاء محمدی ۲ امتیاز

۸-ابوالفضل خدادادی ۱.۹۰ امتیاز

۹-سیدمحمدجواد موسوی ۱.۸۰ امتیاز

۱۰-محمدحسن یبلویی ۱.۵۰ امتیاز

۱۱-علی کیانی ۱.۵۰ امتیاز

۱۲-علی اکبر طالبی ۱.۵۰ امتیاز

۱۵تا۱۷ سال

۱-محمد احمدی ۲.۶۵ امتیاز

۲-حسن محمدی ۲.۶۰ امتیاز

۳-محمدرضا وکیلی ۲.۵۰ امتیاز

۴-علیرضا متولی ۲.۵۰ امتیاز

۵-مهدی یبلویی ۲.۴۰ امتیاز

۶-محمد قانع ۲.۴۰ امتیاز

۷-علیرضا هاشمی ۲.۳۰ امتیاز

۸-ماهان حمیدیان ۲.۳۰ امتیاز

۹-محمدمعین کریمی ۲.۳۰ امتیاز

۱۰-اسماعیل قندادی ۲.۲۵ امتیاز

۱۱-حمیدرضا هاشمی ۲.۲۰ امتیاز

۱۲-محمدامین فرامرزی ۲.۱۰ امتیاز

۱۳-حسین فرهادی ۲ امتیاز

۱۸تا۳۰سال

۱-هادی آشفته ۲.۶۰ امتیاز

۲-علیرضا یزدی ۲.۲۵ امتیاز

مومدولیوباندا دولیو رکوردی

زیر۱۲ سال

۱-حسین یبلویی ۲۵ امتیاز

۲-امیرحسین رفیعی ۲۲ امتیاز

۱۲تا۱۴ سال

۱-علی حمزه زاده ۱۷ امتیاز

۲-متین کشاورز ۱۵ امتیاز

۳-محمدحسن یبلویی ۱۲ امتیاز

۱۵تا۱۷ سال

۱-پوریا یبلویی ۲۳ امتیاز

۲-حسین افشاری ۲۳ امتیاز

۳-احمدرضا احمدی ۱۷ امتیاز

۴-اسماعیل قندادی ۱۲ امتیاز

۵-سجاد صادقی صفر امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر۱۲ سال

۱-ابوالفضل درویشی ۱۵ امتیاز

۲-سیدعلی معین الدینی ۱۴ امتیاز

۳-ابوالفضل طالبی ۱۴ امتیاز

۱۲تا۱۴ سال

۱-پرهام عباسی ۱۵ امتیاز

۲-محمدرضا سلمانی ۱۴ امتیاز

۳-مهدی احمدی ۱۴ امتیاز

۴-علی احمدی خونسارکی ۱۲ امتیاز

۵-سیدمحمدجواد موسوی ۱۲ امتیاز

۱۵تا۱۷ سال

۱-حسین افشاری ۲۳ امتیاز

۲-اسماعیل قندادی ۲۰ امتیاز

۳-پوریا یبلویی ۲۰ امتیاز

۱۸تا۳۰ سال

۱-احمدرضا ربیعی ۱۷ امتیاز

چندجهت

۱-علی مرادی ۸.۱۶ امتیاز

۲-علی صفاری ۷.۲۰ امتیاز

هوشین سول

۱-ایران جوان زاگرس ۵.۶ امتیاز

تیم نمایش

۱-فلاورجان الف ۶۰.۶۶ امتیاز

۲- فلاورجان ب ۵۱ امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *