بخشنامه مسابقه فرهنگی کتابخوانی ویژه تکواندوکاران

شرایط و تاریخ برگزاری مسابقات یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی جام پرچم

شرایط برگزاری هفته های سوم و چهارم و پنجم لیگ دسته یک پومسه استان اصفهان ( آقایان)

اطلاعیه مسابقات پومسه مجازی روستائیان استان اصفهان یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی جام پرچم

بخشنامه تربیت مربی فرهنگی

پیوست بخشنامه

برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه ۳ در دی ماه سال جاری جهت مردود شدگان سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

بخشنامه در پیوست