حضور مسئولین و مربیان هیأت تکواندو استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مزار شهید محمد قورچانی

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۸

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۷

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۶

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۵

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی آقایان استان اصفهان/گزارش تصویری۸

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۴

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۳

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۲

اولین دوره مسابقات پومسه ساحلی بانوان استان اصفهان/گزارش تصویری۱