نفرات برتر مسابقات پومسه مجازی آقایان هیات تکواندو شهرستان اصفهان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی هیأت تکواندو استان اصفهان  و به نقل از هیات تکواندو شهرستان اصفهان…

نفرات برتر مسابقات مجازی پومسه بانوان هیات تکواندو شهرستان اصفهان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان اصفهان مسابقات…

حضور رئیس هیأت تکواندو شهرستان خوانسار در جلسه هم اندیشی در خصوص تشکیل کانون بسیج ورزشکاران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مراسم اهدا حکم و مدال مقام آوران مسابقات مجازی چندجانبه کیوروگی به میزبانی هیات تکواندو شهرستان گلپایگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مسئولین هیأت تکواندو شهرستان تیران و کرون در کلاس دانش افزایی نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری ها و آشنایی با موادضدعفونی کننده شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

برترین های مسابقه کیوروگی چندجانبه به صورت مجازی به میزبانی شهرستان گلپایگان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مراسم اهدا حکم و مدال مقام آوران شهرستان خوانسار در مسابقات مجازی قهرمانی هانمادانگ بانوان غرب استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

از مقام آوران چالش تکنیک برتر بانوان تکواندو کار شهرستان گلپایگان تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مقام آوران مسابقات هانمادانگ مجازی شهرستان چادگان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

جلسه هم اندیشی مسئولین و کمیته های هیات تکواندو شهرستان گلپایگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…