اعطای حکم ریاست هیأت تکواندو شهرستان نائین

به گزارش روابط عمومی هیأت تکواندو استان اصفهان ، طی حکمی از سوی شهرام الله آبادی…