تالار افتخارات وقهرمانی

تارا مردانی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120174قهرمانی آسیاقزاقستاننوجوانانپومسهتیمیبرنز
220174قهرمانی آسیاقزاقستاننوجوانانپومسهانفرادیبرنز
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.