تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 12:20 ق.ظ

تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 12:20 ق.ظ

تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 12:20 ق.ظ

داود عبدالرضایی

دسته بندی :تالار افتخارات وقهرمانی 25 ژوئن 2020 ایمان زیدی
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120144قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
220112قهرمانی دانشجویان جهانقزاقستانبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
320101قهرمانی دانشجویان جهاناماراتبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
ایمان زیدی

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help