درباره

شهرام

الله آبادی

رئیس هیات تکواندو

رسول

متین فر

دبیر هیات

سیروس

موسوی نسب

مسئول کمیته مربیان

معصومه

حیدریان

دبیر بانوان کمیته مربیان

منصور

امامیان فر

دبیر آقایان کمیته مربیان

سعید

کروندی

مسئول کمیته داوران

مرضیه

چگونیان

دبیر بانوان کمیته داوران

محمدرضا

ماندگاری

دبیر آقایان کمیته داوران

محمد

بقایی

مسئول کمیته قضایی

فائزه

صالحی

دبیر بانوان کمیته قضایی

ایمان

ترابی

دبیر آقایان کمیته قضایی

رسول

عرب

مسئول کمیته پشتیبانی

دکتر احسان

طالب زاده

مسئول کمیته پزشکی

داود

عبدالرضایی

مسئول کمیته فنی

نرگس

عابدی

دبیر بانوان کمیته فنی

محمد

رضائی

مسئول سیستم

یدالله

رضوانی

نائب رئیس آقایان

اکبر

مجیدی

مسئول کمیته شهرستانها

ملیحه

محمدی

دبیر بانوان کمیته شهرستانها

حمیدرضا

شاکریان

مسئول کمیته آموزش

سمیرا

شمس

دبیر بانوان کمیته آموزش

علیرضا

پهلوان نشان

دبیر آقایان کمیته آموزش

مرتضی

اسرافیلیان

مسئول کمیته استعدادیابی

علی

معینی

مسئول کمیته هیانگ

غلامرضا

عابدی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

ایمان

زیدی

دبیر آقایان روابط عمومی و امور بین الملل

فرشید

ممیز

مسئول سایت

حسن

علیدوستی

مسئول کمیته بسیج ورزشکاران

مرتضی

سالمی

مسئول کمیته آزمون

صفیه

علیجانی

دبیر بانوان کمیته آزمون

حسن

رحیمی

مسئول کمیته اتباع خارجی

شهره

اسفندیاری

نائب رئیس بانوان

محسن

شاهپیری

مسئول کمیته مسابقات

آزاده

امینی

دبیر بانوان کمیته مسابقات

مصطفی

متین فر

مسئول سازمان لیگ

ایثار

زیدی

دبیر آقایان سازمان لیگ

بدری

طاهریان

دبیر بانوان سازمان لیگ

بهزاد

حیدرزاده

مسئول کمیته پژوهش

سیده مریم

جمالی

مسئول کمیته آمار

ایمان

زیدی

مسئول کمیته فرهنگی

صفورا

کیهانپور

دبیر بانوان کمیته فرهنگی

کیومرث

مختاری

مسئول امور اقتصادی

جواد

ابن یمین

مشاور اجرایی و فنی هیأت

غلامرضا

عابدی

مشاور فرهنگی،اجتماعی و رسانه هیأت