دسته بندی نشده, کمیته ها, مسابقات

سکونشینان مسابقات هان مادانگ قهرمانی استان اصفهان بخش بانوان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو مسابقات هان مادانگ قهرمانی استان بخش بانوان روز سه شنبه مورخ 13 مهرماه 1400 با حضور 151 شرکت کننده در پنج رده سنی و در دو رده کمربند زرد سبز آبی و قرمز مشکی از شهرستان های اصفهان ،فلاورجان ، خمینی شهر ، شهرضا ،چادگان ، فریدن ، فریدون شهر ، گلپایگان ، خوانسار ، برخوار ، نجف آباد ، تیران کرون در چهار آیتم ممدولیو چاگی ، تیو یوب چاگی ، یوپ چاگی نعادلی ، نوپی آپ چاگی در سالن شهید قورچانی به رقابت پرداختند

اسامی مقام آوران به شرح زیر است

کمربند زرد سبز آبی

تیو یوب چاگی

رده سنی 6 تا 9 سال

مقام اول: فاطمه جعفری (تختی)

مقام دوم ساجده دیانتی(شهید فلاحی)

مقام سوم: طنین ابوالحسنی (شهید فرخی)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول: زهرا بکرانی(کوثر ولایت)

مقام دوم :زهرا میرزایی (کاوه)

مقام سوم: ستایش قائدی (کوثر ولایت)،حدیث رجبی(باهنر)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول:مبینا محمدی(نام آوران 2)

مقام دوم :محدثه عمادی (نام آوران 2)

مقام سوم: نرگس رعنایی (بسیج شهید دستغیب)

نوپی آپ چاگی

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول : یاسمین اکبری(کوثر ولایت)

مقام دوم: زهرا قاسمی (انقلاب)

مقام سوم: نرگس یزدانی (انقلاب ) ، ساجده دیانتی(شهید غلامی)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول : زهرا بکرانی(کوثر ولایت)

مقام دوم:فاطمه نظری (کوثر ولایت)

مقام سوم: رکسانا عابدی (فلات ایران 2) ،حدیث رجبی (باهنر)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول:مبینا محمدی (نام اوران 2)

مقام دوم :زهرا درستی (فلات ایران 2)

مقام سوم :مریم سادات اسحاقی (خانه تکواندو فلاورجان)،سحر مومزایی(سرداران شهید)

ممدولیو چاگی

رده سنی 6 تا 9 سال

مقام اول :فاطمه جعفرپور(تختی)

مقام دوم :طنین ابوالحسنی(شهید فرخی)

مقام سوم:یاسمین جهانگرد (سرداران شهید)،النا احمدی(بسیج شهید دستغیب)

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول :آنیتا امان الهی(خانه تکواندو فلاورجان)

مقام دوم:زهرا قاسمی (انقلاب)

مقام سوم:نرگس یزدانی(انقلاب)،مبینا عسگری(نام آوران 2)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول :فاطمه نظری (کوثر ولایت)

مقام دوم:ستایش آتش سخن(شهیدغلامیان)

مقام سوم :عسل سادات عسگری(آسا ورزش)،صبا ربیعی(آسا ورزش)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول :فاطمه ابراهیمی (شهید غلامعلیان)

مقام دوم :نرگس رعنایی(شهید بسیج دستغیب)

مقام سوم نازیین زمانی(آسا ورزش)

یوب چاگی تعادلی

رده سنی 6 تا 9 سال

مقام اول :یاسمین جهانگرد (سرداران شهیدان)

مقام دوم:رها شفیعی(سرداران شهید)

مقام سوم:تیارا صالحی (خانه تکواندو فلاورجان)،یاسمین اکبر(کوثر ولایت)

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول: زینب سلیمی (نام اوران 2)

مقام دوم :مبینا عسگری (نام اوران 2)

مقام سوم :یکتا موذن(تختی)،:یاسمین اکبری (کوثر ولایت)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول:عسل سادات عسگری (آسا ورزش)

مقام دوم ستایش آتش سخن(شهید غلامیان)

مقام سوم ستایش ابراهیمی (تختی خوانسار)،پرنیا نادی(شهید باهنر)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول :محدثه عمادی (نام آوران 2)

مقام دوم : زهرا دوستی (فلات ایران 2)

مقام سوم :فاطمه زهرا هاشم زاده(خانه تکواندو فلاورجان)،کامله فقیری(نام اوران 2)

رده کمربند قرمز و مشکی

تیو یوب چاگی

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول :مبینا سادات زمانی(سرداران شهید)

مقام دوم :پریسا صفریان(شهید فرخی)

مقام سوم:پریسا اورعی (شهید فلاحی)،مبینا حیدری (قزلباش)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول:آیدا بابائی فرد (سرداران شهید)

مقام دوم :شیوا جمالی (امام علی)

مقام سوم:کیانا معین پور(هلال احمر شهرضا)،زهرا حدادیان(شهید فرحی)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول :پریا آقا کوچکی (سرداران شهید)

مقام دوم :ثمین رمضانی (آسا ورزش)

مقام سوم:مریم اسحاقی (خانه تکواندو فلاورجان)،نرجس صدیقی (شهید عادل)

رده سنی 19 تا 29 سال

مقام اول :زهرا خاموشی (شهید فلاحی)

مقام دوم شکیبا هاشمیان نژاد (بسیج شهید دستعیب)

مقام سوم:فاطمه سادات موسوی(آسا ورزش)،فاطمه مهری خلجی (آسا ورزش)

نوپی آپ چاگی

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول :پرنیا اورعی (شهید فلاحی)

مقام دوم :فاطمه زمانی(سرداران شهید)

مقام سوم :نرگس امیدی (مجموعه ورزشی کوثر)،مریم رحیمی(کارگران فلاورجان)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول :آیدا بابایی فرد(شهریار)

مقام دوم :مبینا فرهمند(کارگران)

مقام سوم :فاطمه اسدی (تختی خوانسار) ، فاطمه حدادیان (شهید فرخی)

رده سنی 16تا 18 سال

مقام اول:نگین قورچانی (ملی پوشان)

مقام دوم :فاطمه کمانی پور(راستین)

مقام سوم: نغمه ابراهیمی (سرداران شهید )،پریا آقا کوچکی(سرداران شهید)

رده سنی 19 تا 29 سال

مقام اول :زهرا خاموشی (شهید فلاحی)

مقام دوم :فاطمه سادات موسوی دهموردی(آسا ورزش)

مقام سوم :معصومه بهمن زیاری (کاوه)،فاطمه صفری خلجی(فاطمیه)

ممدولیو چاگی

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول :ریحانه اله یاری (تختی خوانسار)

مقام دوم :بهار اکبری (سرداران شهید)

مقام سوم :بیتا زمانی (آرین)،مهتا پیرستانی(سرئاران شهید)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول :مهشید حمزه زاده (امام علی)

مقام دوم:سیده آتنا فتحی(انقلاب)

مقام سوم:فاطمه سلیمی(خانه تکواندو شهید فرخی)،ستایش باقری (نختی خوانسار)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول:ثمین رمضانی (آسا ورزش)

مقام دوم :مریم نبی(بسیج دستغیب)

مقام سوم:مائده حاجی خانی(کوثر ولایت)،زهرا محمدی (کوثر ولایت)

رده سنی 19 تا 29 سال

مقام اول :ثریا یاوری (بسیج دستغیب)

مقام دوم:شکوفه هاشمیان نژاد(بسیج دستغیب)

مقام سوم: نسترن سمیعی(آسا ورزش)،الهه تیموری (آساورزش)

یوب چاگی تعادلی

رده سنی 10 تا 12 سال

مقام اول :مبینا سادات زمانی (سرداران شهید)

مقام دوم:بهار اکبری (سرداران شهید)

مقام سوم :مهتا پیرستانی(سرداران شهید)،نرگس امیدی(مجکوعه ورزشی کوثر)

رده سنی 13 تا 15 سال

مقام اول:مهشید حمزه زاده (امام علی)

مقام دوم :زهرا قنبری (مجموعه ورزشی کوثر)

مقام سوم :هاجر جهانگرد (سرداران شهید)،یلدا پدران (طوس)

رده سنی 16 تا 18 سال

مقام اول :فاطمه سیام پور(سرداران شهید)

مقام دوم :مریم عباسی (ریحانه النبی شهرضا)

مقام سوم :ماریا نصیری (پرواز)،:زهرا محمدی (کوثر ولایت)

رده سنی 19 تا 29 سال

مقام اول :شکیلا مکتوبیان (مجموعه ورزشی کوثر )

مقام دوم :ملیکا قربانی ریزی (سرداران شهید)

مقام سوم زهرا خاموشی(شهید فلاحی)،شکوفه هاشمیان نژاد(شهید بیسج دستغیب)

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.