تالار افتخارات وقهرمانی

سید حسین عباسی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
119957قهرمانی ارتشهای جهانایرانبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
219935قهرمانی ارتشهای جهانکانادابزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
3199211قهرمانی آسیامالزیبزرگسالانکیوروگیانفرادیبرنز
419913قهرمانی ارتشهای جهانکره جنوبیبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
519909قهرمانی آسیاتایوانبزرگسالانکیوروگیانفرادیبرنز
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.