تالار افتخارات وقهرمانی

علیرضا نصرآزادانی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120155قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمینقره
2201417جام جهانیمکزیکبزرگسالانکیوروگیتیمیبرنز
320144قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
4201421قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
5201421جام جهانیاروپابزرگسالانکیوروگیتیمینقره
6201220قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
7201119قهرمانی ارتشهای جهانبرزیلبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
820113قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمینقره
9201120قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
10201016بازیهای آسیاییچینبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
11201015جام جهانیچینبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
12200914جام جهانیآذربایجانبزرگسالانکیوروگیتیمینقره
13200925المپیاد دانشجویی-یونیورسیادصربستانبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
1420092قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
15200818قهرمانی آسیاچینبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
16200810قهرمانی دانشجویان جهانصربستانبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
17200724المپیاد دانشجویی-یونیورسیادتایلندبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
1820071قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
19200613جام جهانیتایلندبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
20200613جام جهانیتایلندبزرگسالانکیوروگیتیمینقره
2120069قهرمانی دانشجویان جهاناسپانیابزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
22200615بازیهای آسیاییقطربزرگسالانکیوروگیانفرادیبرنز
2320051همبستگی کشورهای اسلامیعربستانبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
2420048قهرمانی دانشجویان جهانیونانبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
2520011قهرمانی آسیاتایوانبزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.