تالار افتخارات وقهرمانی

محمدرضا بابادی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120092قهرمانی باشگاههای آسیاایرانبزرگسالانکیوروگیتیمیطلا
2200818قهرمانی ارتشهای جهانکره جنوبیبزرگسالانکیوروگیانفرادیبرنز
3200617قهرمانی ارتشهای جهانکره جنوبیبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.