تاریخ: می 19, 2022

ساعت: 11:50 ب.ظ

تاریخ: می 19, 2022

ساعت: 11:50 ب.ظ

تاریخ: می 19, 2022

ساعت: 11:50 ب.ظ

مصطفی یبلوئی

دسته بندی :تالار افتخارات وقهرمانی 23 می 2020 ایمان زیدی
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگتیویوپ چاگینقره
2201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگتیویوپ چاگیبرنز
ایمان زیدی

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help