تالار افتخارات وقهرمانی

مهناز مردانی کتکی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120116قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
220105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیطلا
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.