تاریخ: می 21, 2022

ساعت: 1:25 ب.ظ

تاریخ: می 21, 2022

ساعت: 1:25 ب.ظ

تاریخ: می 21, 2022

ساعت: 1:25 ب.ظ

نتایج بروز مسابقات لیگ کیوروگی جوانان و بزرگسالان آقایان استان اصفهان

دسته بندی :دسته بندی نشده, سازمان لیگ 17 دسامبر 2021 منصوری

هفته اول:

تیم زنده یاد محمد رضا بابادی. ۷ _. ۱. تیم فلات ایران

تیم مسعود مقدم. ۲ _ ۶ تیم توحید

هفته دوم :

تیم زنده یاد محمد رضا بابادی ۶ _ ۲ تیم توحید

تیم پارس شهرضا. ۴. _. ۴. تیم زنده یاد مسعود مقدم

هفته سوم :

تیم توحید ۴. _. ۴. تیم فلات ایران

تیم پارس شهرضا ۱ _ ۷ تیم زنده یاد محمد رضا بابادی

منصوری

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help