دسته بندی نشده, سازمان لیگ

نتایج بروز هفته چهارم و پنجم مسابقات لیگ کیوروگی نوجوانان استان اصفهان

هفته چهارم

تیم ایرانجوان ۷. _ ۳. تیم برخوار

تیم شهرضا ۳. _. ۷ تیم آزادگان.

تیم شهرستان اصفهان ۱۰. _ ۰ تیم فلاورجان

هفته پنجم

تیم زادگان ۹ _ ۱ تیم برخوار

تیم ایرانجوان ۱۰ _ ۰. تیم فلاورجان

تیم اصفهان ۸ _ ۲ تیم شهرضا

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.