تالار افتخارات وقهرمانی

هادی ترکاشوند

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
120143قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
220116قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادینقره
320105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادینقره
420094قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهتیمینقره
520083قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهانفرادینقره
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.