مراسم تجلیل از قهرمانان کشوری و استانی و تقدیر از کمیته های اجرایی هیات تکواندو شهرستان کاشان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان کاشان…

گزارش تصویری افتتاح خانه تکواندو شهرستان چادگان

تکواندوکاران آران و بیدگلی طی اقدامی جهادی به طبیعت زدایی پرداختند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

تجلیل از قهرمانان و مسئولین هیات شهرستان آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

نفرات برتر دومین دوره مسابقات هانمادانگ شهرستان کاشان معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مراسم اهدا حکم و مدال مقام آوران شهرستان خوانسار در مسابقات مجازی چندجانبه کیوروگی گلپایگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان خوانسار…

نفرات برتر مسابقات پومسه مجازی آقایان هیات تکواندو شهرستان اصفهان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی هیأت تکواندو استان اصفهان  و به نقل از هیات تکواندو شهرستان اصفهان…

نفرات برتر مسابقات مجازی پومسه بانوان هیات تکواندو شهرستان اصفهان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان اصفهان مسابقات…

حضور رئیس هیأت تکواندو شهرستان خوانسار در جلسه هم اندیشی در خصوص تشکیل کانون بسیج ورزشکاران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مراسم اهدا حکم و مدال مقام آوران مسابقات مجازی چندجانبه کیوروگی به میزبانی هیات تکواندو شهرستان گلپایگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…