تکواندوکاران آران و بیدگلی طی اقدامی جهادی به طبیعت زدایی پرداختند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

تجلیل از قهرمانان و مسئولین هیات شهرستان آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

جلسات هیأت تکواندو شهرستانهای چادگان،آران و بیدگل و شهر درچه با مسئولین هیأت استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل هیات تکواندو استان اصفهان صبح روز پنجشنبه ۶ شهریور۱۳۹۹…