مراسم اهدا حکم و مدال مقام آوران شهرستان خوانسار در مسابقات مجازی چندجانبه کیوروگی گلپایگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان خوانسار…

حضور رئیس هیأت تکواندو شهرستان خوانسار در جلسه هم اندیشی در خصوص تشکیل کانون بسیج ورزشکاران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

مراسم اهدا حکم و مدال مقام آوران شهرستان خوانسار در مسابقات مجازی قهرمانی هانمادانگ بانوان غرب استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

نفرات برتر مسابقات مجازی قهرمانی هانمادانگ بانوان غرب استان به میزبانی شهرستان خوانسار مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

برگزیدگان نهایی مسابقه حافظ خوانی شهرستان خوانسار مشخص شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

کارگاه فنی و تخصصی پومسه مجازی ویژه بانوان غرب استان،توسط هیأت تکواندو شهرستان خوانسار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

نفرات برتر مسابقه نقاشی شهرستان خوانسار با محوریت تکواندو مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

حضور مسئولین هیات تکواندو شهرستان خوانسار در جلسه هیات های رزمی شهرستان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

جلسه هم اندیشی مسئولین هیات تکواندو شهرستان خوانسار با رئیس اداره کل ورزش و جوانان شهرستان خوانسار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از…

جلسات هیأت تکواندو استان اصفهان با هیأت تکواندو شهرستانهای خوانسار،فریدونشهر و گلپایگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل هیات تکواندو استان اصفهان صبح روز پنجشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۹…