سکونشینان مسابقات هان مادانگ قهرمانی استان اصفهان بخش بانوان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو مسابقات هان مادانگ قهرمانی استان بخش بانوان روز سه شنبه…