گزارش تصویری ۲/افتتاحیه لیگ تکواندو نونهالان پسر《جام ستارگان》یادواره استاد شهید مظاهر یزدی

گزارش تصویری ۱/هفته اول لیگ تکواندو نونهالان پسر 《جام ستارگان》یادواره استاد شهید مظاهر یزدی

گزارش تصویری لیگ تکواندو نونهالان دختر 《جام نصف جهان》 یادواره مرحوم استاد علی باقریان

گزارش تصویری/استاژ داوری کیوروگی آقایان استان اصفهان

بازدید معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از قسمت های در حال توسعه خانه تکواندو استان اصفهان

گزارش تصویری ۲ /مراسم اهداء حکم،مدال و جوایز مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان جام پارس کوپال

گزارش تصویری ۱ /مراسم اهداء حکم،مدال و جوایز مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان جام پارس کوپال

گزارش تصویری ۲/مراسم اهداء حکم،مدال و جوایز مسابقات پومسه قهرمانی استان اصفهان جام پارس کوپال

گزارش تصویری/مراسم اهداء حکم،مدال و جوایز مسابقات پومسه قهرمانی استان اصفهان جام پارس کوپال

گزارش تصویری/استاژ داوری کیوروگی بانوان استان اصفهان