تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 11:13 ق.ظ

تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 11:13 ق.ظ

تاریخ: می 26, 2022

ساعت: 11:13 ق.ظ

فاطمه نجاری

حضور هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو، شهرام الله آبادی رئیس هیات تکواندو استان اصفهان در باشگاه فولاد مبارکه اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان، ۳۱ اردیبهشت هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو، شهرام الله آبادی رئیس و مسئولین هیات تکواندو استان اصفهان

مطالعه بیشتر

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help