تالار افتخارات وقهرمانی

علی شاه سنائی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
1201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگجوموکبرنز
2201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگسونالبرنز
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.