دسته بندی نشده, سازمان لیگ

نتایج لیگ کیوروگی جوانان و بزرگسالان بانوان استان اصفهان

هفته اول لیک جوان بزرگسال
ابر قهرمان ۶ فولادشهر ۲
ایران جوان ۴ قهرمانان ۴

هفته دوم

ابرقهرمانان ۲ قهرمانان ۶

فولادشهر ۱ ایران جوان ۷

هفته سوم
ابرقهرمانان ۴ ایران جوان ۴
قهرمانان ۵ فولادشهر ۳

سرپرست نمونه

هفته اول مهدیه سادات هاشمی

هفته دوم مریم ششجوانی

هفته سوم یاسمین بهارلو

بهترین مربی

هفته اول رمضانی: ابر قهرمان

هفته دوم علیزاده :ایران جوان

هفته سوم احسانه محمدی :فولادشهر

بهترین داور : زهرا اسحاقیان

بازیکن فنی

هفته اول سارا احدی نیا
هفته دوم مهدیه جوهری
هفته سوم هدیه زمانی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.