تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 4:23 ق.ظ

تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 4:23 ق.ظ

تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 4:23 ق.ظ

نفرات برتر مسابقات مجازی هنرهای نمایشی استان در بخش بانوان مشخص شدند.

دسته بندی :دسته بندی نشده, هیات شهرستان 5 جولای 2020 ایمان زیدی

به گزارش روابط عمومی و امور بین المل هیأت تکواندو استان اصفهان،.در این مسابقات که شرکت کنندگان از طریق سامانه مسابقات هیات تکواندو استان اصفهان به آدرس www.esftkd.ir در5 رده سنی و 5 آیتم ثبت نام نمودند و در مجموع 90 شرکت کننده در مسابقات حضور داشتند و ویدئوهای خود را ارسال نمودند.

مقام آوران این مسابقات به شرح زیر از سوی کمیته مسابقات اعلام گردید :

رشته دولیوچاگی رکوردی-کمربند قرمزومشکی :
رده سنی زیر 12سال:
مقام اول:مرضیه محمدی از باشگاه 22 بهمن مبارکه – نام مربی:زهرا ایزدی
مقام دوم:آنیتا بهداروند از باشگاه زاگرس فولادشهر- نام مربی:سعیده نظری
مقام سوم:زهرا رئیسی از باشگاه تختی شاهین شهر- نام مربی:شهره اسفندیاری
مقام سوم مشترک:روژینا جنت از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:مه سیما قادری از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام دوم:مائده محمدی خوانسارکی از باشگاه کوثرولایت فلاورجان – نام مربی:الهام اکبری
مقام سوم:زینب فضلی از باشگاه هلال احمرشهرضا – نام مربی:مرضیه رفیعی
مقام سوم مشترک:عارفه خادم پور راوندی ار باشگاه انقلاب – نام مربی:صدیقه حسینی مجرد

رده سنی 16تا 18 سال:
مقام اول:فاطمه عطایی زاگرس فولادشهر نام مربی:سعیده نظری
مقام دوم:مبینا نوبخت از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام سوم:مرضیه بهمنی از باشگاه تختی برخوار – نام مربی آرزو بابایی
مقام سوم مشترک:حدیث خاکی بخنیاروند از باشگاه زاگرس فولادشهر – نام مربی:سعیده نظری

رده سنی 19 تا 29 سال:
مقام اول:فاطمه برخورداری از باشگاه منتظران – نام مربی:حدیث حدادی
مقام دوم:شکوفه هاشمیان نژاد از باشگاه بسیج شهید دستغیب – نام مربی:فاطمه مرادمند

رشته دولیوچاگی رکوردی-کمربند زرد-سبز-آبی:

رده سنی زیر 12 سال:
مقام اول:سنا خلیل زاده از باشگاه منتظران – نام مربی:شهره اسفندیاری
مقام دوم: مریم سادات سکوت از باشگاه فرهنگی ورزشی ملی پوشان – نام مربی:نرجس رضائی مفرد
مقام سوم:عسل سادات عسگری از باشگاه آسا ورزش – نام مربی :آزاده امینی
مقام سوم مشترک:نازنین زهرا محمدی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:ستایش محمدی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری
مقام دوم:زهرا آزادی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری
مقام سوم:ریحانه دیانی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری
مقام سوم مشترک:محدثه رحیمی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری

رده سنی 19تا 29 سال:
مقام اول:شادی نصرآزادانی از باشگاه شهید غلامعلیان – نام مربی:فاطمه فروتن

رشته موم دولیوچاگی رکوردی- رده کمربند قرمزومشکی:
رده سنی زیر12 سال:
مقام اول:مهشید حمزه زاده از باشگاه امام علی – نام مربی:سمانه محمدی
مقام دوم:زهرا دلاور از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام سوم:پرستو امیری از باشگاه هلال احمر شهرضا – نام مربی :مرضیه رفیعی

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:مریم علیزاده از باشگاه هلال احمر شهرضا – نام مربی :مرضیه رفیعی
مقام دوم:مریم نبی از باشگاه بسیج شهید دستغیب – نام مربی:فاطمه مرادمند
رده سنی 16 تا 18 سال:
مقام اول:مریم حاج حسنی علوی از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی

رده سنی 19 تا 29 سال:
مقام اول: شکوفه هاشمیان نژاد از باشگاه بسیج شهید دستغیب – نام مربی:فاطمه مرادمند

رشته فلیپینی رکوردی-کمربند قرمزو مشکی:

رده سنی زیر 12سال:
مقام اول:شیوا جمالی از باشگاه امام علی – نام مربی:سمانه محمدی
مقام دوم:نارنین زهرا مرجانی از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام سوم:زهرا پیری پهلوانی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری
مقام سوم مشترک:زینب شاکر از باشگاه آسا ورزش – نام مربی:آزاده امینی

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:مائده خواجوی وند از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام دوم: مریم نبی از باشگاه بسیج شهید دستغیب – نام مربی:فاطمه مرادمند
مقام سوم:نگار کشاورزی از باشگاه 22 بهمن – نام مربی:زهرا ایزدی
مقام سوم مشترک:فاطمه محمدی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری

رده سنی 16 تا 18 سال:
مقام اول: ثمین رمضانی از باشگاه آسا ورزش – نام مربی:آزاده امینی
مقام دوم:زهرا محمدی خروشادی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری
مقام سوم مشترک:زهرا باقریان از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری

رده سنی 19 تا 29 سال:
مقام اول: شکوفه هاشمیان نژاد از باشگاه بسیج شهید دستغیب – نام مربی:فاطمه مرادمند

رشته فیلیپینی رکوردی کمربند زرد-سبز-آبی:
رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:ستایش محمدی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری

رشته دولیوچاگی دی دولیوچاگی-کمربندقرمزومشکی:

رده سنی زیر 12 سال:
مقاماول:آنیتا بهداروند زاگرس فولادشهر- نام مقام مربی:سعیده نظری
مقام دوم:مرضیه محمدی از باشگاه 22 بهمن – نام مربی:زهرا ایزدی
مقام سوم:زهرا یارعلی از باشگاه شهید غلامعلیان – نام مربی: فاطمه فروتن

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول: مریم نبی از باشگاه بسیج شهید دستغیب- نام مربی:فاطمه مرادمند

رده سنی 16 تا 18 سال:
مقام اول: مبینا نوبخت از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی

رده سنی 19 تا 29 سال:
مقام اول: شکوفه هاشمیان نژاد از باشگاه بسیج شهید دستغیب – نام مربی:فاطمه مرادمند

رشته دولیوچاگی دی دولیوچاگی کمربند زرد-سبز-آبی:

رده سنی زیر 12سال:
مقام اول:مریم قدوسی فر از باشگاه شهید غلامعلیان – نام مربی:فاطمه فروتن
مقام دوم:اریکا بخشی از باشگاه زاگرس فولادشهر- نام مقام مربی:سعیده نظری

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:ستایش آقایی دینانی ارباشگاه زاگرس فولادشهر- نام مقام مربی:سعیده نظری

رده سنی 19 تا 29 سال:
مقام اول: شادی نصرآزادانی از باشگاه شهید غلامعلیان – نام مربی:فاطمه فروتن

رده سنی بالای 30 سال:
مقام اول: زیبا خواجوی از باشگاه شهید غلامعلیان – نام مربی:فاطمه فروتن

رشته آنریاچاگی و پاکات نریا چاگی-کمربند قرمزومشکی:

رده سنی زیر12 سال:
مقام اول:مهشید حمزه زاده از باشگاه امام علی – نام مربی:سمانه محمدی
مقام دوم:مرضیه محمدی از باشگاه 22 بهمن – نام مربی:زهرا ایزدی
مقام سوم:مریم دانایی اصل از باشگاه فجر شهرضا – نام مربی:صدیقه رضایی
مقام سوم مشترک:ریحانه حیدری سودرجانی از باشگاه آرین – نام مربی:آرزو بابایی

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:فاطمه دانایی اصل مریم دانایی اصل از باشگاه فجر- شهرضا نام مربی:صدیقه رضایی
مقام دوم:ریحانه نامداری از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام سوم:زهرا سرلک از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری
مقام سوم مشترک:ندا مولوی اصل از باشگاه فجر شهرضا – نام مربی:صدیقه رضایی

رده سنی 16 تا 18 سال:
مقام اول:مریم حاج حسنی علوی از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی
مقام دوم:مبینا نوبخت از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی

رده سنی 19 تا 29سال:
مقام اول:فاطمه محمدی جانبازلو از باشگاه فجر شهرضا – نام مربی:صدیقه رضایی
مقام دوم:الهام عنایتی از باشگاه 22 بهمن – نام مربی:زهرا ایزدی
مقام سوم:فاطمه دلاور از باشگاه کانون جوانان بسیج گلپایگان – نام مربی:نرگس قاضی زاهدی

رشته آنریاچاگی و پاکات نریا چاگی-رده کمربند زرد-سبز-آبی:

رده سنی زیر 12 سال:
مقام اول: مریم خائف زاده از باشگاه آسا ورزش – نام مربی:آزاده امینی
مقام دوم:مبینا منصوری از باشگاه آسا ورزش – نام مربی:آزاده امینی
مقام سوم:فاطمه احمدی از باشگاه آسا ورزش – نام مربی:آزاده امینی

رده سنی 13 تا 15 سال:
مقام اول:ستایش محمدی از باشگاه کوثر ولایت – نام مربی:الهام اکبری

رده سنی بالای 30 سال:
مقام اول:زیبا خواجوی از باشگاه شهید غلامعلیان – نام مربی:فاطمه فروتن

ایمان زیدی

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help