تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 9:23 ق.ظ

تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 9:23 ق.ظ

تاریخ: می 20, 2022

ساعت: 9:23 ق.ظ

نتایج دور رفت لیگ هانمادانگ آقایان استان اصفهان مشخص شدند

دسته بندی :دسته بندی نشده 19 فوریه 2021 ممیز

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان، دور رفت سومین دوره لیگ هانمادانگ استان در بخش آقایان در روز جمعه 1 اسفندماه در خانه تکواندو برگزار شد.

نتایج کسب شده تا پایان دور رفت به شرح ذیل است:

کمربند سبز و آبی

تیویوپ چاگی

زیر12سال

1-حسین فیض الهی 1.50 امتیاز

2-حسین محمدی 1.40 امتیاز

12تا14سال

1-امیرعلی عباسی 1.90 امتیاز

15تا17سال

1-علی صفری 3.20 امتیاز

نوپی چاگی

زیر12سال

1-امیرعباس محمودی 1.71 امتیاز

2-حسین نادی 1.70 امتیاز

3-حسین محمدی 1.50 امتیاز

12تا14سال

1-حسین نبوی 2.40 امتیاز

2-امیرمحمد استکی 2.10 امتیاز

3-امیرعلی عباسی 1.80 امتیاز

15تا17سال

1-علی صفری 2.40 امتیاز

2-سهیل زمانی 2.35 امتیاز

3-رضا نبوی 2.20 امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر12سال

1-حسین نادی 20 امتیاز

2-حسین فیض الهی 14 امتیاز

3-امیرعباس محمودی 14 امتیاز

12تا14سال

1-محمدجواد عباسی 14 امتیاز

2-محمدرضا لطفی 12 امتیاز

کمربند قرمز و مشکی

تیویوپ چاگی

زیر12 سال

1-محمد یبلویی 3 امتیاز

2-علی اکبر طالبی 3 امتیاز

3-امیرمحمد متولی 2 امتیاز

4-محمد طالبی 2 امتیاز

5-حسین یبلویی 2 امتیاز

6-امیرحافظ یبلویی 1.90 امتیاز

7-ابوالفضل درویشی 1.90 امتیاز

12تا14سال

1-امیرمحمد بهرامی 3.80 امتیاز

2-رضا یبلویی 3.50 امتیاز

3-امیرمحمد براتی 3.30 امتیاز

4-ابوالفضل خدادادی 3.30 امتیاز

5-امیرمحمد یبلویی 3 امتیاز

6-امیرحسین زارع 3 امتیاز

7-فرهاد کشاورز 3 امتیاز

8-امیرمهدی یونسی 2.85 امتیاز

9-محمدرضا متولی 2.80 امتیاز

10-ابوالفضل خدادادی 2.50 امتیاز

11-کیارش سعدیان 2.50 امتیاز

12-مسیح زارع 2.50 امتیاز

13-محمدعرفان کشاورز 2.50 امتیاز

14-محمد اسمعیلی 2.50 امتیاز

15-علیرضا یبلویی 2.50 امتیاز

16-میلاد زارع 2.50 امتیاز

17-محمدامین جزایری 2.50 امتیاز

18-ابوالفضل مرادی 2 امتیاز

15تا17سال

1-مهدی باقری 4.10 امتیاز

2-ابوالفضل جعفری 4 امتیاز

3-محمد احمدی 4 امتیاز

4-احمدرضا احمدی 4 امتیاز

5-محسن اسماعیل زاده 3.80 امتیاز

6-محمدرضا وکیلی 3.80 امتیاز

7-حسن امینی 3.50 امتیاز

8-مهدی یبلویی 3.50 امتیاز

9-محمد باقری 3.50 امتیاز

10-محمدمعین کریمی 3.20 امتیاز

11-اسماعیل قندادی 2.80 امتیاز

12-محمدرضا حسینی 2.70 امتیاز

بالای 18سال

1-صالح معلم 3.80 امتیاز

2-مجید شاه مرادی 3.50 امتیاز

4- مهدی جوازی 3.50 امتیاز

3-مهدی عنبر 3.40 امتیاز

نوپی آپ چاگی

زیر12 سال

1-امین حیدری 2.60 امتیاز

2-مهدی باقری 2.50 امتیاز

3-محمد ملتی 2.50 امتیاز

4-مرتضی نقدی 1.95 امتیاز

5-صدرا اصلانی 1.90 امتیاز

6-امیرعلی محرابی 1.90 امتیاز

7-عباس مرادی 1.90 امتیاز

8-ابوالفضل طالبی 1.90 امتیاز

9-سیدعلی معین الدینی 1.80 امتیاز

10-امیرحسین طالبی 1.70 امتیاز

12تا14 سال

1-سجاد نیک نظر 2.30 امتیاز

2-نیما یبلویی 2.25 امتیاز

3-پرهام عباسی 2.20 امتیاز

4-رضا یبلویی 2.20 امتیاز

5-علی هاشمی 2.15 امتیاز

6-محمدرضا سلمانی 2.10 امتیاز

7-اعلاء محمدی 2 امتیاز

8-ابوالفضل خدادادی 1.90 امتیاز

9-سیدمحمدجواد موسوی 1.80 امتیاز

10-محمدحسن یبلویی 1.50 امتیاز

11-علی کیانی 1.50 امتیاز

12-علی اکبر طالبی 1.50 امتیاز

15تا17 سال

1-محمد احمدی 2.65 امتیاز

2-حسن محمدی 2.60 امتیاز

3-محمدرضا وکیلی 2.50 امتیاز

4-علیرضا متولی 2.50 امتیاز

5-مهدی یبلویی 2.40 امتیاز

6-محمد قانع 2.40 امتیاز

7-علیرضا هاشمی 2.30 امتیاز

8-ماهان حمیدیان 2.30 امتیاز

9-محمدمعین کریمی 2.30 امتیاز

10-اسماعیل قندادی 2.25 امتیاز

11-حمیدرضا هاشمی 2.20 امتیاز

12-محمدامین فرامرزی 2.10 امتیاز

13-حسین فرهادی 2 امتیاز

18تا30سال

1-هادی آشفته 2.60 امتیاز

2-علیرضا یزدی 2.25 امتیاز

مومدولیوباندا دولیو رکوردی

زیر12 سال

1-حسین یبلویی 25 امتیاز

2-امیرحسین رفیعی 22 امتیاز

12تا14 سال

1-علی حمزه زاده 17 امتیاز

2-متین کشاورز 15 امتیاز

3-محمدحسن یبلویی 12 امتیاز

15تا17 سال

1-پوریا یبلویی 23 امتیاز

2-حسین افشاری 23 امتیاز

3-احمدرضا احمدی 17 امتیاز

4-اسماعیل قندادی 12 امتیاز

5-سجاد صادقی صفر امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر12 سال

1-ابوالفضل درویشی 15 امتیاز

2-سیدعلی معین الدینی 14 امتیاز

3-ابوالفضل طالبی 14 امتیاز

12تا14 سال

1-پرهام عباسی 15 امتیاز

2-محمدرضا سلمانی 14 امتیاز

3-مهدی احمدی 14 امتیاز

4-علی احمدی خونسارکی 12 امتیاز

5-سیدمحمدجواد موسوی 12 امتیاز

15تا17 سال

1-حسین افشاری 23 امتیاز

2-اسماعیل قندادی 20 امتیاز

3-پوریا یبلویی 20 امتیاز

18تا30 سال

1-احمدرضا ربیعی 17 امتیاز

چندجهت

1-علی مرادی 8.16 امتیاز

2-علی صفاری 7.20 امتیاز

هوشین سول

1-ایران جوان زاگرس 5.6 امتیاز

تیم نمایش

1-فلاورجان الف 60.66 امتیاز

2- فلاورجان ب 51 امتیاز

ممیز

Be sure to read the following:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

Finde answers here

Hi there! Ask Us a Question We are ready to help